Шаблоны Joomla здесь.

Monitoring Lasów

image

Zestaw do wczesnego wykrywania zagrożenia pożarowego terenów leśnych został opracowany wyłącznie na potrzeby leśnictwa i stanowi podstawowy element w sieci wykrywania zagrożenia pożarowego lasu wielu nadleśnictw

Zestaw urządzeń FPS60 HD został zaprojektowany do ciągłej, dziennej obserwacji telewizyjnej terenów leśnych, dla wczesnego wykrywania zagrożenia pożarowego. Przy jego opracowaniu wykorzystane zostały doświadczenia uzyskane w eksploatacji poprzednich wersji systemów FPS 3, FPS 4, FPS 52 i FPS 56 oraz życzenia i sugestie dotychczasowych użytkowników i instalatorów.
Zestaw FPS60 HD spełnia wszystkie podstawowe wymagania wypracowane przez lata aktywności w zakresie ochrony przeciwpożarowej w lasach. Realizuje jednocześnie wiele dodatkowych funkcji poprawiających komfort obsługi urządzeń, przez automatyzację wielu czynności oraz umożliwia bardzo proste i samodzielne konfigurowanie trybów pracy przez użytkownika.
System cechują najnowsze rozwiązania techniczne, których zastosowanie pozwoliło na dalsze zmniejszenie rozmiarów urządzeń i uzyskanie bardzo dużej stabilności obrazu w złych warunkach atmosferycznych (wiatr, deszcz).
Zestaw jest stosunkowo prosty w instalacji.
Po sezonie demontażowi podlega tylko głowica obrotowa.
W zależności od indywidualnych wymagań, możliwe jest dodatkowe organizowanie stanowisk dowodzenia p.poż. znacznie oddalonych od miejsca instalacji.
Jednak podstawą skuteczności telewizyjnej obserwacji terenów leśnych jest doskonała jakość obrazu. Zastosowana technologia obrazu zgodna za standardem HDTV sprawia, że uzyskiwany obraz jest doskonałej jakości i pozwala na wyświetlanie go w najwyższych rozdzielczościach. Tylko takie założenie, przyjęte na etapie opracowywania systemu, pozwala mieć pewność, że system spełni swoje podstawowe przeznaczenie.

W zależności od wymagań możliwe jest organizowanie wielu punktów kamerowych zarządzanych z jednego stanowiska ppoż. Zainstalowane urządzenia są wówczas zorganizowane w sieci wewnętrznej IP, z komunikacją realizowaną za pośrednictwem dowolnych mediów.
Rozwiązania radiowe i światłowodowe zostały potwierdzone w praktyce, jako doskonałe i niezawodne.

Producent zestawu poprzez wielokrotne prezentacje w terenie, oddające rzeczywiste warunki pracy, stara się zapoznać ewentualnych użytkowników z możliwymi do uzyskania efektami zastosowania technologii HDTV w realizacji zadań służb ppoż. w ochronie lasów. W szczególności dotyczy to konieczności zwrócenia uwagi na to, czy cała instalacja wypełnia normę HDTV. Sam fakt zastosowania kamery wysokiej rozdzielczości (megapikselowej), nawet z odpowiednią dla HD optyką, nie przesądza o tym, że mamy do czynienia z telewizją odpowiadającą standardowi kamery.
Bardzo wiele zależy od tego jaki sygnał jest wysyłany z kamery, czy i jak kompresowany, jak jest przesyłany oraz w jaki sposób i na jakim ekranie jest wyświetlany. Wszystkie wymienione etapy decydują o finalnym efekcie instalacji.
Zastosowanie telewizyjnej metody obserwacji terenów leśnych w celu lokalizacji źródeł zagrożenia pożarem, od zawsze wymaga możliwie najlepszej jakości obrazu na ekranie monitora.
Szczególnie ważne jest zwrócenie uwagi na płynny ruch kamery dla dobrej obserwacji i dbania o wzrok personelu obsługi.

Brak spełnienia powyższego, nie uzasadnia ponoszenia większych wydatków inwestycyjnych związanych z telewizją HD. Ponieważ opisy urządzeń nie zawsze odzwierciedlają końcowy efekt, należy pamiętać, że przedmiotem jest system umożliwiający i ułatwiający odpowiednio wczesne sygnalizowanie zagrożenia pożarem, a nie telewizja w lesie.
Opisany powyżej produkt jest pierwszym na polskim rynku systemem telewizyjnym HDTV dla celów wykrywania zagrożenia pożarowego lasów, w którym zastosowano optykę umożliwiającą uzyskiwanie znacznie większych zbliżeń przy zachowaniu pełnej rozdzielczości HD. Oznacza to , że aby uzyskać te zbliżenia nie potrzeba korzystać jeszcze z powiększenia cyfrowego.
Możliwe jest również przygotowanie przez producenta urządzeń i oprogramowania według indywidualnych

лимузин на свадьбу.